Kista brännvin

Invid IBM:s anläggning i Kista arbetsområde finns en damm. I brandförsäkringshandlingar från 1826, då Kista gård ägdes av Stockholmaren Johan Fredrik Lieberdt, omtalas att det fanns ett brännvinsbränneri på gården, på platsen där IBM ligger idag. Förmodligen användes dammen till att kyla spriten i samband med destilleringsprocessen. I motsvarande handlingar från 1870 nämns att bränneriet är borttaget sedan ett antal okända år.

Genom historien om Kistas brännvinsbränneri föddes idén till att skapa ett nytt Kista Brännvin. Vi har anlitat botanikern Pelle Holmberg om lämpliga ingredienser med lokal anknytning för detta brännvin. Han föreslog johannesört och backtimjan i balans, då båda växer på Järvafältet. Johannesörten ger brännvinet en vacker röd färg och bidrar till att mildra nedstämdhet och viss oro. Backtimjan skapar en behaglig doft och ger en njutbar smakupplevelse.

Kista Brännvin, med egen designad etikett

Kista Brännvin, med egen designad etikett

Dammen vid IBM i Kista

Dammen vid IBM i Kista

Bengt Rundquist

Bengt Rundquist (1939-2018) var en eldsjäl i vår förening bl.a. som ordförande och ansvarig för hemsidan. Han följde traditionen med Kistas brännvinsbränneri genom att göra ett eget recept på Kista brännvin. Av honom kunde man betälla kryddorna johannesört och backtimjan i en väl avvägd blandning. Med beställningen följde den etikett, som han själv designat, för den färdiga blandningen. Tyvärr kan vi inte stå till tjänst med den kryddblandningen idag men nere på sidan kan du studera hans bruksanvisning.

En äldre beteckning på brännvin smaksatt med johannesört är ”Hirkum pirkum”. Troligen en förvrängning av det latinska namnet på örten, Hypericum perforatum.

Både backtimjan och johannesört har använts inom folkmedicinen. Backtimjan användes mot hosta. Johannesört har använts mot depression, nervösa besvär, gallbesvär, smärtlindring m.m. Ofta användes så kallade medicinalväxter för många olika åkommor. Idag har vi effektiva läkemedel och många av de gamla växterna fungerar just som kryddor och smakämnen. Johannesört finns i flera naturläkemedel vilket man bör vara uppmärksam på. Den kan störa behandlingen av en rad moderna läkemedel bl.a. warfarin, digoxin, p-piller m.fl.

Recept på Kista Brännvin

1. Köp en 350 ml flaska Brännvin Special

2. Slå över innehållet i en minst ½ liters tät glasburk

3. Häll kryddorna (johannesört och backtimjan) i plastpåsen i glasburken

4. Fyll den nu uppkomna tomflaskan med vatten och sätt den i ett vattenfyllt kärl för att senare få bort etiketterna

5. Vänd glasburken minst 2 gånger per dygn

6. Avbryt processen efter 3 dygn

7. Ta bort de fuktiga etiketterna från flaskan ev med en kniv. Använd ev T-sprit för att få bort de sista resterna

8. Häll över det nu färdiga Kistabrännvinet från glasburken till flaskan med hjälp av en hushållstratt och melittafilter

9. Sätt på den medskickade självhäftande etiketten på flaskan

10. Bind fast den medskickade "bruksanvisningen" på flaskans hals

11. Lagra gärna den i och för sig drickfärdiga drycken c:a 3 månader för en god smak.

LYCKA TILL!

Dela den här sidan