Historia om Järva

Lite om Mellangården i Akalla By

Järvafältets Runristningar

Utdrag ur Boken Järvafältets Runristningar, utgiven av Norra Järva Hembygdsförening

Litteraturlista om Järva

Gårdar på Järva

Karta över mellersta Järvafältets gårdar

Karta över mellersta Järvafältets gårdar

Akalla By - Byn nämns första gången 1323 och än idag står ganska många relativt gamla byggnader på sina ursprungliga platser. Storgårdens mansbyggnad, som syns på bilden, är från 1600-talet och byggd i en stil som närmast kan kallas karolinsk-barock. Idag är Akalla by ett välskött och populärt fritidsområde. Den äldsta skrivningen för Akalla är Akarli och betyder sannolikt åkarlarnas by. Ån syftar då på Igelbäcken som på den tiden var mycket större.  

Eggeby gård - Den första kända bonden på Eggeby var Anund Svensson på mitten av 1400-talet. På den tiden var gården också prästgård, Spångas första. Förmodligen har gården alltid befunnit sig på den höjd den befinner sig idag. Dock är dagens huvudbyggnad inte mer än c 100 år gammal. Vid Igelbäcken intill Eggeby finns en bassäng i betong, 10 gånger 5 meter. Den byggdes vid tiden för första världs- kriget och var en tvätt- bassäng för soldaterna.

Granby gård - Gården nämns första gången på 1200-talet och är därmed den gård på Järvafältet som tidigast nämns i urkunderna Av Granbys byggnader finns endast bostadshuset och några utbyggnader kvar. Det är delvis mycket gammalt, men är tillbyggt flera gånger och troligen också flyttat. På området hade också militären en del byggnader. Mest intressant är den Svea Livgardet hade uppfört för ett stridsvagnskompani. Granby blev övningscentrum för Sveriges första tanks. En märklighet är att inga forngravar hittats på området. en möjlig förklaring är att Granby helt enkelt inte är äldre än c 800 år. En annan att gravarna förstörts av jordbruket. Granby är idag en privat bostad.  

Akalla by, bild från http://hem.bredband.net/lonpat/jarvagardar/

Akalla by, bild från http://hem.bredband.net/lonpat/jarvagardar/

Eggeby gård, bild från http://hem.bredband.net/lonpat/jarvagardar/

Eggeby gård, bild från http://hem.bredband.net/lonpat/jarvagardar/

Granby gård, bild från http://hem.bredband.net/lonpat/jarvagardar/

Granby gård, bild från http://hem.bredband.net/lonpat/jarvagardar/

Husby gård - Gården är en utveckling av ett torp under Storgården i Akalla. Den dateras till början av 1800-talet och de äldsta byggnaderna är något yngre än så. Jordbruket lades ner 1959 och idag är gården ett friluftsområde med bl.a. ett café.

Hägerstalund - De två runstenarna (den ena flyttad till Skansen) framför gården är cirka 1000 år gamla och är direkt kopplade till gården. Dagens huvudbyggnad är troligen från början av 1700-talet, men ombyggd många gånger. Gården ligger intill Barkarby flygfält, F8, och fungerar idag som värdshus. Jordbruket lades ner 1954.

Hästa gårds anor går tillbaka till 1500-talet. Dagens huvudbyggnad är dock resultatet av en ombyggnad på 1800-talet. Fasadens vitputs ser dock ut som 1700-tal. På somrarna fungerar gården som café. Sedan 1995 driver 4H i Stockholm gården som ett jordbruk. Namnet Hästa har en koppling till ordet hässja Upplysningsvis kan också nämnas att det spökar i hagen mellan Hästa gård och Igelbäcken. Området kallas Stormors hage. Stormor bodde här och fick totalt 18 barn, men inte med den som var hennes ungsomskärlek. Detta gjorde henne bitter och än idag blir hon irriterad om något kärlekspar dyker upp på området. Både synligt och hörbart.

Husby gård, bild från http://hem.bredband.net/lonpat/jarvagardar/

Husby gård, bild från http://hem.bredband.net/lonpat/jarvagardar/

Hägerstalund, bild från http://hem.bredband.net/lonpat/jarvagardar/

Hägerstalund, bild från http://hem.bredband.net/lonpat/jarvagardar/

Hästa gård, bild från http://hem.bredband.net/lonpat/jarvagardar/

Hästa gård, bild från http://hem.bredband.net/lonpat/jarvagardar/

Kista gård är ursprungligen en utgård till Kista gård i Sollentuna, en gård som låg mellan sjöarna Ravalen och Norrviken. De sista byggnaderna av den revs i samband med motorvägs- bygget till Arlanda och det enda som återstår där idag är namnet på en väg i Norrviken, Kistavägen. Först på 1600-talet hade Kista gård ett hemman på utjorden i Ärvinge och kallades då Norgården. Utgården Kista gård fick sin huvudbyggnad 1717 och tillbyggdes 1780. Dock är inte mycket kvar från den tiden. När gården var som störst, bestod den av 18 byggnader. Under andra världskriget hade militären en radiostation på andra våningen. På femtitalet var den en fårfarm med 450 får som skulle hålla gräset kort på de militära flygfälten i området. Kista har fått sitt namn av gården. Det anses komma från ett lokalt ord kvia eller kya som betyder något i stil med kreatursinhägnad. Den äldsta anteckningen om Kista (gäller Kista i Sollentuna) är från 1323 och stavas Kyistum.

Kymlinge gård nämns första gången 1347, men gravfält från järnåldern vittnar om att den är betydligt äldre än så. Under 1500-talet var Kymlinge en by med två gårdar och på 1600-talet blev dessa två gårdar kron- gårdar under Ulriksdals slott. Fyra torp var underställda Kymlinge: Killingtorp, Lin- vävaretorp, Nykrogen och Rådan. Killingtorp finns kvar som privatbostad och Rådan finns vid Edsviken och ser ut som allt annat än ett torp.

Ärvinge gård är på en plats som varit bebodd åtminstone sedan 1323. Under Gustav Vasas tid var det en stor by med ägor enda fram till Edsviken De två byggnader som idag finns kvar är från 1800-talet och har inte mycket med det ursprungliga Ärvinge att göra. Under gårdens storhetstid löd fyra torp under Ärvinge: Kasby och Silverdal i Sollentuna (båda finns fortfarande kvar)samt Sophielund och Kista båtsmanstorp, som båda fanns på Kista industri- område (revs på 70-talet).

Läs mer om Ärvinge gård under Kista >>> Här på Wikipedia

Kista gård, bild från http://hem.bredband.net/lonpat/jarvagardar/

Kista gård, bild från http://hem.bredband.net/lonpat/jarvagardar/

Kymlinge gård, bild från http://hem.bredband.net/lonpat/jarvagardar/

Kymlinge gård, bild från http://hem.bredband.net/lonpat/jarvagardar/

Ärvinge gård, bild från http://hem.bredband.net/lonpat/jarvagardar/

Ärvinge gård, bild från http://hem.bredband.net/lonpat/jarvagardar/

Dela den här sidan