Akalla By

av Jocke Arfvidsson, Lisbeth Lindberg och Johanna Repo.

I förordet står det bland annat: ”Akalla by” är den första av en serie småskrifter som Norra Järva Hembygdsförening planerar att ge ut. I den kan man läsa om Akalla bys historia, en intervju med Akallas siste bonde, en uppsats om Akallas båtsmanstorp mm.

Skriften är sammanställd av Lisbeth Lindberg och Jocke Arfvidsson. Lisbeth som är Akallabo är medlem i vår styrelse sedan flera år och har ett gediget hembygdsintresse. Jocke är hembygdsforskare från Akalla med Norra Järva som speciallitet. Tack Lisbeth och Jocke!

Ett särskilt tack till Bengt Akalla som välvilligt har låtit sig intervjuas. Johanna Repos bidrag är från början ett specialarbete på Tensta gymnasium vårterminen 1999. Hon har låtit Jocke Arfvidsson genomföra en lättare redigering av sitt arbete. Tack Johanna! Sedan Johanna skrev sin uppsats har Kista FC flyttat ut ur Båtsmanstorpet och en hattmodist har tagit över huset.

Jag vill också tacka vår förre ordförande Carl Rådemyr som satte igång vårt skriftserieprojekt och även var med och drog upp riktlinjerna för den här skriften. Det är Carls intentioner som vi nu fullföljer.

Slutligen riktar jag ett varmt tack till Stiftelsen Längmanska kulturfonden. Det är ekonomiskt stöd därifrån som ger oss möjligt att ge ut denna skrift.

Mycket nöje! Akalla i november 2003 Bengt Rundquist Ordförande i Norra Järva Hembygdsförening

Boken finns att köpa på vår hembygdsgård - Mellangården i Akalla by till ett pris av endast 80 kronor.

Järvafältets Runristningar

av Bengt Rundquist och Jocke Arfvidsson

I förordet står det: "Genom sin enastående talrikhet lämnar runinskrifterna ett betydande bidrag till kännedomen om de kulturella och sociala förhållandena hos vårt folk under forntiden. Vi får genom dessa våra äldsta språkliga minnesmärken en högst avsevärd mängd samtida upplysningar; i många fall ger oss runstenarna därför möjlighet att draga slutsatser av kulturhistoriskt intresse. De har som källor den oskattbara fördelen att vara originaldokument." Så skrev den legendariska runforskaren Sven B. F. Jansson 1980. Jag har glädjen att anmäla Norra Järva Hembygdsförenings tredje småskrift i serien Järvabygd special. De två tidigare har handlat om Akalla by och om integrationen i hembygden. I denna skrift ska vi se att det som enligt "Run-Janne" som han kallades, gällde hela Sverige även gäller Järvafältet. Vi har ett stort antal runinskrifter på ett litet område. Skriftens huvudförfattare, Bengt Rundquist, berättar inte bara om Järvafältets runstenar, han ger oss också en bakgrund till runristandet och talar om hur man ska läsa en runsten. Han berättar till sist något om de människor som gjorde själva ristningarna. Undertecknads bidrag till skriften är en fri fantasi inspirerad av de människor som finns nämnda på stenarna. Om mina och Bengts uppgifter inte överensstämmer helt så är det Bengts som är faktagrundade och mina som är påhittade. Bengts artikel är en utvidgning av en artikel i boken Järvabygd 1997. Min skröna är tidigare publicerad i Kistaantologin 2002. Akalla i oktober 2006 Jocke Arfvidsson huvudredaktör för Järvabygd special

Tyvärr är den tryckta utgåvan slut.

Men du kan läsa utdrag ur den här och även ladda ned hela boken i pdf-format:

Fåglar och däggdjur på Järvafältet

av Karl-Erik Fridzén och Jocke Arfvidsson

I förordet står det: Det gläder mig mycket att Karl-Erik Fridzén vill publicera sina akvareller av fåglar och däggdjur på Järvafältet i Järvabygd special nummer 4. I den här konstboken ser vi ett urval av Karl-Erik Fridzéns naturbilder. Han har ett stort naturintresse, främst som fågelfotograf, ornitilog och naturskildrare i bild och ord. Karl-Erik Fridzén har tidigare givit ut Fågelperspektiv - minnen från hembygd och obygd 1998, Ett vildmarksparadis vid ekens nordgräns 2000, Fågelmarker bortom allfarvägarna 2002, Knäppt och blandat 2003 och Pippi på pippi 2004. De är helt och hållet hans egna verk. I boken Nedre Dalälven - vildmark i Mellansverige 1987 medverkar han som fotograf. Karl-Erik Fridzén är medlem sedan många år i vår förening. Han bidrar själv ekonomiskt till den här skriften. Ett hjärtligt tack till Karl-Erik! Men också tack till Jocke Arfvidsson, som har skrivit ett tiotal förklarande texter till några av akvarellerna samt redigerat skriften.

Kista i oktober 2007. Läsexemplar finns på Mellangården.

Stenugnen i Mellangården, Akalla by

av Jan Jonsson m fl (text), Maj Östberg Rundquist (redaktör)

I förordet står det: Baka, baka en Akallakaka, häll på dinkelkorn gör den till Hästabröd ... När doften av nybakat bröd sprider sig över Akalla By, är det Stenugnssällskapet som bakar. Det har de gjort i tio år. Nu är det dags för tioårsjubileum! Detta firar vi med skriften ”Stenugnen i Mellangården, Akalla By”. Skriften är tillägnad hembygdsrörelsen, dess medlemmar och andra som tar del av den. I skriften beskriver Stenugnssällskapet stora delar av sin verksamhet. Jag vill framföra, att allt som sker inom hembygdsverksamhetens område blir inom en tid historia, vilket vi och kommande generationer får ta del av. Därför är denna skrift en inpirationskälla till andra att dokumentera olika verksamheter, händelser och dylikt. I vår medlemstidning Järvabygd ger vi plats för medlemmarnas bilder och texter. Tack till Stenugnssällskapet som har skrivit och finansierat skriften. Samt tack till Maj Östberg Rundquist som kom på idén och som har redigerat skriften.

... och låt det smaka! Kista i maj 2008. Läsexemplar finns på Mellangården!

Integration i hembygden

av Anne Hurri och Per Jonson

I förordet står det: Nu har turen kommit till skrift nummer två i den serie av småskrifter som Norra Järva Hembygdsförening ger ut. I den kan du läsa om hur en mångkulturell integration kan lyckas när vi förmår skapa en hembygdskänsla hos de nya innevånarna - antingen de har flyttat hit från övriga landet eller kommer utomlands ifrån. De från den ursprungliga befolkningen på Norra Järva som bor kvar här kan räknas på ena handens fingrar. Under den militära epoken 1905-1970 var gårdarna på Järvafältet utarrenderade till bönder som brukade jorden. När kommunen tog över marken sades arrendebönderna upp och de flesta flyttade med sina familjer från trakten. Skriften som heter "Integration i hembygden", är sammanställd av Anne Hurri, Kista och Per Jonson, Husby. Båda är invandrade till Norra Järva, Anne från Finland och Per från Hälsingland. Tack Anne och Per! Ett tack också till Jocke Arfvidsson, som är redaktör för tidskriftserien och svarat för redigeringen av detta nummer. Ett särskilt tack till de personer som ställt upp för att låta sig intervjuas om på vilket sätt de kommit in i vår hembygdskultur på Norra Järva. Utan deras deltagande hade vi inte fått den breda bild av hur flytten hit och boendet här har skapat den trivsel och relation till hembygden som är så viktig för att man ska vara rädd om den.Tack också till Mattias Fransson och Josefin Bergquist som bidrar med var sitt elevarbete från Mobila gymnasiet i Kista. Tack även till Jonny Studahl för ett fint kåseri.

Kista i oktober 2004. Läsexemplar finns på Mellangården.

Kommentarer

Mikael Segersten

23.02.2022 20:46

Hej!
Har någon nån information om den gamla gården Vadet som låg ungefär där Husby kolonilotter nu ligger? Framför allt tidigt 1900-tal då fam. Andersson, Thunell och Ferngren bodde där.

Lars Östlund

12.12.2021 10:19

Hej! Finns det någon som har ett ex av Karl-Erik Fridzéns bok "Ett vildmarksparadis vid ekens nordgräns" från år 2000 att sälja?

Senaste kommentaren

02.10 | 13:17

Hej, tänkte höra efter om en vän till mig eventuellt kan hyra ett bord/plats på Julmarknaden den 4/12? Hur fungerar det?

06.04 | 11:13

Hej,
Har ni någon verksamhet där man lär sig sy?

23.02 | 20:46

Hej!
Har någon nån information om den gamla gården Vadet som låg ungefär där Husby kolonilotter nu ligger? Framför allt tidigt 1900-tal då fam. Andersson, Thunell och Ferngren bodde där.

12.12 | 10:19

Hej! Finns det någon som har ett ex av Karl-Erik Fridzéns bok "Ett vildmarksparadis vid ekens nordgräns" från år 2000 att sälja?

Dela den här sidan